Levende Talen Algemeen

Levende Talen is de overkoepelende vereniging waar onze sectie, Nedersaksisch, er één van is. Levende talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland.

Levende Talen organiseert studiedagen en congressen over talenonderwijs en informeert haar leden over nieuws en ontwikkelingen via de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, de sociale media, de website www.levendetalen.nl en via de websites, sociale media en nieuwsbrieven van de talensecties.

Levende Talen is als lid van de Federatie van Onderwijs-vakorganisaties (FvOv) aangesloten bij de vakcentrale CMHF/VCP om ook in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer de belangen van haar leden te kunnen behartigen.

Levende Talen is opgericht in 1911 en is de oudste beroepsvereniging van taaldocenten in Nederland. De leden zijn afkomstig uit alle sectoren van het onderwijs; ze maken deel uit van de secties Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Limburgs, Nederlands (met NT2), Nederlandse Gebarentaal, Nedersaksisch, Papiaments, Pools, Russisch, Spaans of Turks.

Meer weten over Levende Talen algemeen? Kijk dan op levendetalen.nl.

Organisatie

De vereniging (bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Vereniging van Leraren Levende Talen) bestaat sinds 1911. Levende Talen is een federatie van zestien talensecties van taaldocenten. De talensecties hebben een eigen bestuur met eigen statuten. De federatie kent een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur en heeft een eigen statuut.

De volgende talen zijn vertegenwoordigd: Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Limburgs, Nederlands, Nederlandse Gebarentaal, Nedersaksisch, Papiaments, Pools, Russisch, Spaans en Turks. Een aparte plaats bezetten NT2 als werkgroep binnen de sectie Nederlands, Vedocep (Engels in het basisonderwijs) en de werkgroep Lerarenopleiders.

Leden van Levende Talen zijn voornamelijk werkzaam in primair onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs, volwasseneneducatie en wetenschappelijk onderwijs.

De talensecties hebben een eigen bestuur met eigen statuten. Levende Talen kent een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur en heeft een eigen statuut.

Op 1 januari 2022 telde Levende Talen 3.524 leden, onder wie 10 ereleden die door de ledenvergadering tot erelid benoemd zijn vanwege hun bijzondere verdienste voor het taalonderwijs en voor de vereniging.

Het Dagelijks Bestuur (DB) telt 5 bestuursleden. Het Hoofdbestuur (HB) wordt gevormd door de voorzitters van de vaksecties samen met het DB.

PDF versie van de statuten van Levende Talen.

Meld je aan voor de LTNS nieuwsbrief door de onderstaande gegevens in te vullen.

* vereist